Saturday, September 5, 2009

Macam-Macam Sihir

Imam Ahmad meriwayatkan: "Telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin
Ja'far, dari 'Auf, dari Hayyan bin al-'Ala', dari Qathan bin Qabishah, dari
bapaknya (Qabishah) bahawa ia telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda:


'Iyafah, tharq dan thiyarah adalah termasuk jibt."
'Auf menafsiri hadits ini dengan mengatakan: " Iyafah: meramal nasib dengan
menerbangkan burung; dan tharq: meramal nasib dengan membuat garis di atas
tanah." Adapun jibt, tafsirannya menurut Al-Hasan: "Ialah suara setan." (Hadits
tersebut isnadnya jayyid. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan
Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dengan hanya menyebutkan lafazh hadits dari
Qabishah, tanpa menyebutkan tafsirannya).

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah
mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dia pelajari)
semakin bertambah pula (dosanya)." (Hadits riwayat Abu Dawud dan isnadnya
shahih)

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu :

"Barangsiapa yang membuat suatu buhulan, lalu meniup padanya (sebagaimana yang
dilakukan tukang sihir), maka dia telah melakukan sihir; dan barangsiapa yang
melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik; sedang barangsiapa yang
menggantungkan diri pada sesuatu benda (jimat), maka dirinya dijadikan Allah
bersandar kepada benda itu."

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:

"Maukah kamu aku beritahu apakah 'adh-h itu? Ialah perbuatan mengadu domba,
yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang."
(Hadits riwayat Muslim)

Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut
sihir." (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Kandungan bab ini:

Di antara macam sihir (jibt): 'Iyafah, tharq dan thiyarah.
Pengertian 'iyafah dan tharq.
Ilmu nujum termasuk salah satu jenis sihir.
Membuat buhulan dengan ditiupkan kepadanya termasuk sihir.
Perbuatan mengadu domba juga termasuk sihir.
Dan termasuk sihir pula ungkapan susunan kata yang indah, [yang membuat
kebatilan seolah-olah menjadi kebenaran, dan kebenaran seolah-olah menjadi
kebatilan].

1 comment:

  1. Sihir..sukar nak diperkatakan...sy pernah ada pengalaman itu...ustaz sendiri mengatakan kita terkena sihir... apapun... kesakitan itu mmg ada tapi hanya pada Allah kita minta pertolongan

    ReplyDelete