Wednesday, September 2, 2009

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHANCURKAN NEGARA ISLAM

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHANCURKAN NEGARA ISLAM

Di antara faktor-faktor yang menjadikan demikian adalah:

i) Perpecahan politik, asabiyyah, berebut pangkat dan kepemimpinan

Islam berulangkali menarik perhatian penganutnya bahawa inilah faktor yang merosak dan menghancurkan mana-mana rakyat dan negara. Allah berfirman yang maksudnya;

"..dan janganlah kamu bertelagah, nescaya kamu akan gagal dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (al-Anfaal: 46)

Di samping itu Islam juga sangat berpesan supaya ikhlas kerana Allah semata-mata baik dalam percakapan dan perbuatan serta menghindarkan diri dari sukakan kemasyhuran dan pujian.

ii) Perbezaan pandangan dalam agama dan mazhab

Menyeleweng dari agama yang sepatutnya aqidah dan amalan, tetapi bertukar menjadi cakap-cakap dan istilah kaku yang mati. Kecuaian terhadap kitab Allah, sunnah Rasulullah SAW, jumud dan fanatik terhadap pendapat dan kata-kata seseorang, suka bertengkar dan berdebat sedangkan semua perkara ini ditegah oleh Islam.

Rasulullah bersabda yang maksudnya;
"Tidak sesat sesuatu kaum itu selepas mereka mendapat hidayah, kecuali kerana mereka suka bertengkar."

iii) Tenggelam dalam pelbagai kemewahan dan kenikmatan, sukakan hiburan dan keseronokan

Ia berlaku begitu dahsyat pada pemerintah-pemerintah Islam, lebih daripada yang berlaku kepada pemerintah bukan Islam. Padahal mereka telah membaca firman Allah yang maksudnya;

"Dan jika kami hendak membinasakan negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya ketentuan kami, dan kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (al-Isra': 16)

iv) Peralihan kuasa dan pimpinan kepada yang bukan Arab, sama ada kepada Farsi, Dailam, Mamalik, Turki dll

Kebanyakan mereka ini tidak pernah merasa kemanisan Islam yang sebenar. Hati-hati mereka tidak dapat disinari oleh cahaya al-Quran disebabkan kesukaran memahami maksud-maksudnya. Sedangkan mereka telah membaca firman Allah yang maksudnya;

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, (kerana) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami) jika kamu mahu memahaminya." (Aali Imran: 118)

v) Mengabaikan ilmu-ilmu teknologi dan sains. sebaliknya menghabiskan masa dengan teori falsafah dan ilmu-ilmu khayal yang mandul

Sedangkan Islam mengesa mereka supaya mengkaji, menyelidik segala rahsia-rahsia kejadian, meneroka di muka bumi dan berfikir tentang makhluk Allah sebagaimana firman Allah yang maksudnya;

"Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi." (Yunus: 101)

vi) Sikap pemerintah yang tertipu dengan kekuatan sendiri dan cuai untuk mengkaji perkembangan masyarakat lain

Al-Quran telah memerintahkan mereka supaya sentiasa berwaspada dan jangan lalai. Ia menyifatkan orang-orang yang lalai dan cuai tak ubah seperti haiwan, bahkan lebih sesat dari itu. Firman Allah yang maksudnya;

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah), dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai haiwan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." (al-A'raaf: 179)

vii) Terpedaya dengan tipu muslihat musuh yang manis di bibir

Mereka berasa kagum dengan cara kerja dan kemewahan hidup orang-orang kafir. Mereka terburu-buru meniru orang-orang kafir tanpa mengira baik buruk, sedangkan al-Quran sangat menegah Muslimin dari meniru atau menyerupai orang-orang kafir. Al-Quran terus terang memerintahkan supaya tidak menyerupai orang-orang kafir dan perlunya memelihara ciri-ciri identiti Islam. Firman Allah yang maksudnya;

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberikan al-Kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu kekafiran sesudah kamu beriman." (Aali Imran: 100)

Dalam ayat yang lain, maksudnya;
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu taati orang-orang itu nescaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran) lalu kamu menjadi orang yang rugi." (Aali Imran: 149)

No comments:

Post a Comment