Monday, September 7, 2009

Kaedah Belajar yang Berkesan

 • Berikan tumpuan sepenuhnya kepada proses pengajaran guru.
 • Sentiasa bersoal-jawab dengan guru dalam hal-hal pelajaran.
 • Membaca setiap nota yang diberikan oleh guru.
 • Membuat latihan-latihan yang disediakan oleh guru serta mencari latihan-latihan tambahan dari buku-buku latihan.
 • Memahami apa yang dibaca.
 • Membuat nota ringkas untuk semua mata pelajaran.
 • Menggunakan kaedah, simbol, dan tanda-tanda tertentu untuk memudahkan pembelajaran.
 • Belajar menggunakan komputer untuk mendapatkan kefahaman tambahan.
 • Mengadakan kumpulan perbincangan bagi semua mata pelajaran.
 • Mendapatkan pengetahuan daripada pelbagai bahan rujukan sama ada buku, majalah, akhbar dan internet.
 • Mempelajari teknik-teknik menjawab soalan setiap mata pelajaran.
 • Meneliti dan menganalisis trend soalan-soalan peperiksaan yang lalu.
 • Berfikir secara kreatif dan berani memberi idea.
 • Mendapatkan nasihat guru dalam segala masalah yang dihadapi tentang pelajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment